Op ongeveer 40 hectare eigen akkerbouwland verbouwen wij een aantal gewassen. Een klein overzicht van wat wij doen:

Pootaardappelteelt

We kweken het ras Première voor Royal ZAP, Cara en Spunta voor De Nijs.

Suikerbieten

De suikerbietenteelt gaat via Cosun.

Uien

Ieder jaar verbouwen we een aantal hectare gele zaaiuien.

Tarwe

Een vaste waarde in het bouwplan. Zowel zomer- als wintertarwe geeft de grond rust. De afzet gaat naar CAV Agrotheek.

Winterpeen

Het kleinste areaal is bestemd voor winterpeen.