V.O.F. Wagemaker teelt zestien soorten tulpen verdeeld over vijfentwintig hectare.

Volledig proces

Voor de juiste teeltgrond zitten we jarenlang op huurpercelen bij dezelfde veehouders en akkerbouwers in de Wieringermeer. De kwaliteit van de grond bepalen we onder andere aan grondsoort, drainage, vruchtwisseling en beschikbaarheid van kwalitatief goed beregeningswater.

Planten in oktober

Als de temperatuur van de grond voldoende is gezakt, proberen wij begin oktober te beginnen met planten. Het gezonde uitgangsmateriaal planten we in dubbelnet met onze eigen Pink Planter. De breedte van de sporen is 1,50 meter, een maat die past in onze bedrijfsvoering.

Eind januari, begin februari – voor de planten boven de grond komen – bestrijden we het onkruid om het teeltseizoen onkruidvrij te doorstaan. Dit op een manier die zo min mogelijk belastend is voor het milieu, dus met een SKL-gekeurde spuit en gekwalificeerd personeel. Gewasbescherming is een noodzakelijke klus om schimmels en luizen te bestrijden, maar uiteraard wel met oog op het milieu en portemonnee.

Selectie en koppen

Eind maart beginnen we met bladselectie in de cultivars waar dat mogelijk is (bijvoorbeeld Orange Dream en Strong Gold). Vanaf het seizoen 2015 selecteren we met een selectiewagen voor het beste zicht op de virusbeelden. De blad- en bloemselectie gaat door tot het koppen in begin mei. We streven naar de hoogste klassering voor de tulpen: Klasse 1 Japan.

Het koppen gebeurt met een kopmachine, nakoppen blijft handwerk. Indien nodig wordt er rond die tijd beregend met haspels.

Rooiseizoen

Laptop gerooid, gespoeld, gepeld en gesorteerd: klaar voor verzending

In juni rooien we de eerste tulpen uit de grond met de Roze Rooier. Wij rooien in kiepwagens. Afhankelijk van het soort lossen we nat (spoelen) of droog met het oog op zuren. De bollen gaan direct voor de droogwand om gecontroleerd terug te drogen.

De pelbaarheid van de bol bepaalt het peltijdstip. Dit verschilt per cultivar. Afhankelijk van het soort – met het oog op zuren – pellen we nat of droog. Tegelijk met het pellen, worden de bollen gesorteerd, nagelezen en geteld. Nu vinden ze hun weg naar afnemers in broeierij en export.

Samenwerking kwekersverenigingen

De cultivars Fort Knox, Panter en Sinfonie zijn partijen in opbouw. De kwekers hiervan hebben een vereniging opgericht in samenwerking met het CNB. Hierdoor krijg je een gestructureerde introductie van nieuwe cultivars, om vraag en aanbod in evenwicht te houden.

Dutch Tulip Selections (DTS) is een nieuw samenwerkingsverband tussen zes betrokkenen. Hierover later meer…

Cultivars

Wij telen in het seizoen 2015 de volgende cultivars:

– Panter

– Laptop

– Fort Knox

– Red Friendship

– Rescue

– Love Flight

– Strong Gold

– Strong Love

– Leen van der Mark

– Denmark

– Passionale

– Mistress

– Ben van Zanten

– Orange Dream

– Sinfonie

– Flashpoint